Úvod


Vážení obchodní partneři,

vítejte na stránkách MC Holding a.s., která byla založena v roce 2001 a jejímž hlavním úkolem je správa a údržba movitých a nemovitých věcí a poradenská činnost v oblasti podnikatelských a ekonomických poradců.

Společnost MC Holding a.s. jako jediný společník KRÁLOVOPOLSKÉ SLÉVÁRNY, s.r.o., zajišťuje podporu rozvoje společnosti v oblasti technických věd a zajišťuje odbornou technockou a poradenskou činnost.

Posláním společnosti je vytvářet optimální podmínky pro svoji dceřinou společnost ve výrobě odlitků a modelů, projekční a inženýrskou činnost, spojenou se slévárenstvím, výchovu a vzdělávání odborníků pro slévárenství. Uspokojování profesních zájmů a potřeb společnosti za účelem zvýšení image slévárenství v tuzemsku i v zahraničí, zlepšení pracovních podmínek a snížení nepříznivého dopadu slévárenské výroby na životní prostředí.

Hlavní úkoly a cíle společnosti


  • Působit jako odborný poradce předkládáním svých návrhů.
  • Pomáhat navazovat přímé styky se zahraničními podnikatelskými subjekty
  • Propagovat zboží a služby dceřiné společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o.
  • Zprostředkovávat technickoekonomické informace ze slévárenské výroby.
  • Organizovat výchovnou, vzdělávací a poradenskou činnost.
  • Podporovat práci svých zaměstnanců prostřednictvím široké nabídky informací, koordinovat jejich přístupy k řešení problémů, organizovat utváření jejich názorů a stanovisek.
  • Hájit a podporovat obchodní, podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy.
  • Usilovat o spojení teoretické a praktické činnosti a rozvíjení vědeckého, technického a ekonomického myšlení, prohlubovat spoluzodpovědnost za vědecký a technický pokrok, usilovat o rozšiřování a využívání poznatků získaných při rozvoji vědy a techniky.
  • Zajišťovat administrativní správu a služby organizační povahy.

MC Holding a.s., Příkop 6, 602 00 Brno